برنج گیلان

معرفی برنج کاظمی

علی کاظمی : چتربازی که نابغه برنج شد

علی کاظمی ، کاشف برنج علی کاظمی است. او در جوانی خویش، در سال های پایانی دهه ۴۰ خورشیدی ، از هواپیمای ۱۳۰ به پایین می پرید. پرش هایی در آسمان مزارسعدی شیرین سخن و امیر پرده داران غیب: حافظ شیرازی. علی کاظمی در آن زمان، سرباز اجباری بود. او در تیپ هوابرد شیراز ، دوره چتربازی را به پایان رسانید. با ۱۴ بار پرش از هواپیما.

دو دهه بعد او موفق شد که برنج علی کاظمی را کشف کند. برنجی که از بهترین و مرغوب ترین برنج ها در میان انواع برنج ایرانی می باشد. علی کاظمی ، متولد ۱۳۲۴ است. او اکنون در روستای شکارگوراب بالا از بخش های شهر فومن زندگی می کند. فومن در غرب رشت (مرکز استان گیلان ) قرار دارد.

چگونگی کشف برنج علی کاظمی

سال ۱۳۶۷ بود. علی کاظمی ، چهار خوشه برنج سبز در میان کشتزار برنج خویش دید. این چهار خوشه، با بقیه برنج ها متفاوت بودند. در آن زمان، برنج های بی نام ، خزر و صدری ، بیشتر کشت می شد. علی کاظمی ، آن چهار خوشه را نشانه گذاری کرد. او چهار ریسمان سفید به آنها بست . می خواست وقتی که خوشه های برنج رسیدند و زرد شدند، بتواند آنها را تشخیص بدهد. پیدایشان کند . گم شان نکند.

خوشه ها رسیدند و زرد شدند و  او شلتوک آنها را درو کرد. سپس شلتوک ها را در یک شیشه مرباخوری گذاشت. شلتوک ، همان دانه برنج است که پوست آن کنده نشده است. سفید نشده است . کشاورزان به آن ، “جو” می گویند. جوی برنج.

بهار سال بعد، علی کاظمی به شلتوک ها آب زد. شلتوک ها تیغ درآوردند. جوانه زدند. آنها را به خزانه برد. خزانه جداگانه ای برای آنها ساخت. دو هفته که گذشت، خودش به شالیزار رفت. دوش به دوش خانم های کارگر که نشا می کردند، شلتوک ها را نشا کرد.

در سال دوم، آن چهار خوشه ، شد هفت خوشه برنج . در سال سوم شدند هفتاد خوشه برنج. در سال چهارم، در سه هزار متر کاشته شدند. سال پنجم ، شش هزار متر. سال ششم ، یک هکتار . در سال هفتم ، دیگر آوازه برنج علی کاظمی به گوش کشاورزان دیگر رسیده بود. برنج علی کاظمی ، برنج خوش نام ای بود که از روستاها و شهرهای دورتر، خواستگاران آن به سوی شکارگوراب سرازیر شدند.

حیاط خانه علی کاظمی در روستای شکارگوراب بالا ، فومن (استان گیلان)

استقبال فراوان کشاورزان از برنج علی کاظمی

کار به جایی رسید که کشاورزان از هر سو به خانه علی کاظمی هجوم آوردند. حمله ور شدند! بر سر خریدن جوی علی کاظمی ، مسابقه بود. دیگر صبر نمی کردند که شلتوک به کارخانه برسد. در همان حیاط خانه علی کاظمی ، خرمن کوب گذاشتند. شلتوک ها را از ساقه جدا کردند .  خریدند و  بردند. همه به هم می گفتند که علی کاظمی ، شلتوک برنج خوبی دارد. ما هم تهیه کنیم. سال بعد ، برنج علی کاظمی بکاریم. کارخانه دارها و فروشندگان برنج هم برنج علی کاظمی را تایید می کردند.

برنج علی کاظمی ، هنگام پخت، خوش پخت تر و خوش بوتر بود. پیش از آن، برنج خزر و بی نام ، میدان دار بودند. با آمدن برنج علی کاظمی به میدان ( که تقریبا هم زمان با کشف برنج یوسف هاشمی در روستای چاپارخانه از بخش خمام رشت بود ) برنج خزر و بی نام از دور خارج شدند. برنج بی نام، جای خود را به برنجی با نام داد: برنج علی کاظمی و برنج یوسف هاشمی. دیگر بر سردر مغازه های برنج فروشی در شمال و تهران و اصفهان و یزد و کرمان و اهواز و مشهد و تبریز و قم و اراک ، نام این دو برنج ایرانی جدید را می نگاشتند.

برنج این دو کشاورز ، پس از پخته شدن ، اگر سرد هم می شد، خوش خوراک می ماند. در حالی که برنج های بی نام و خزر ، پس از سرد شدن، خشک بودند. دیگر به سختی می شد آنها را خورد. سخت خوراک بودند. معده را شکنجه می دادند. معده ها، با برنج های جدید هاشمی و کاظمی، سازگارتر می نمودند!

 

ثبت نشدن رسمی برنج علی کاظمی

در حال حاضر، علی کاظمی و یوسف هاشمی ، کاشف برنج هاشمی تبدیل شده اند به سخنران ثابت جشنواره های کشاورزی و تولید برنج ایرانی استان گیلان . کسانی که تزیین این جشن ها هستند. برگزار کنندگان جشنواره ها از او و دوستش یوسف هاشمی دعوت می کنند تا بیایند و برایشان قصه بگوید. قصه چگونگی کشف برنج علی کاظمی و چگونگی کشف برنج یوسف هاشمی . برای آنها جالب است که بدانند چه کسی این برنج های ایرانی خوب را کشف کرده است .

علی کاظمی خوش برخورد است. هر بار با تواضع می رود. قصه شیشه مرباخوری و چهارخوشه برنج و چگونگی کشف برنج علی کاظمی را بیان می کند. حضار خوششان می آید. او را به شدت تشویق می کنند. بر سر ذوق و شوق می آیند.

اما وقتی علی کاظمی به روستای شکارگوراب بالا بر می گردد، خود می ماند و کوه مشکلات اش. مشکلاتی که اگر برنج  علی کاظمی ، رسما در وزارت کشاورزی ایران به نام وی ثبت می شد، شاید کمی از شدت آنها کاسته می شد. با این حال او از استاندار گیلان، آقای دکتر نجفی، به نیکی یاد می کند. می گوید در زمانی که ما مشکل داشتیم او دوبار به من کمک کرد.

در تصادف سنگین سال ۹۵ با تیلر در شالیزار ، علی کاظمی به شدت آسیب دید

کشفی که به درد کاشف نخورد

علی کاظمی در سال ۱۳۹۵ ، به هنگام کار در شالیزاری که شیب داشت، تصادف سنگینی کرد؛ لگن اش شکست و بستری شد. روزنامه ها و سایت های استان گیلان، این خبر را ا علام کردند.  استاندار و دیگر مسوولین استان، به دیدار کشاورز بیمار آمدند. مبلغ یک میلیون تومان هم به علی کاظمی اهدا شد. ولی هزینه های سنگین درمان برای کسی که بیمه نیست، سنگین تر بود.

علی کاظمی که چند سال پیش تر، زمین کشاورزی اش را به دلیل درمان بیماری کلیه و دیابت همسرش فروخته بود، حال دیگر نمی توانست بر روی زمین های برنج دیگران نیز کار کند. یعنی کار از او ، زمین برنج از دیگران. به این روش ، مناصفه می گویند.

زندگی علی کاظمی که مدتی سخت بود، با این پیشآمد ، سخت تر هم شد. اگر نبودند پزشکانی که نام و آوازه علی کاظمی را بر سر در مغازه های برنج فروشی دیده بودند و به دلیل همین شهرت، در جراحی و درمان او کمک کردند، شاید اوضاع علی کاظمی ، این کاشف برنج علی کاظمی ، بدتر هم می شد. گرچه هنوز هم ، یک پای زندگی این نابغه تولید برنج ایرانی ، دارد می لنگد.

 

ای روزگار بی مرام !

علی کاظمی یک نابغه برنج به حساب می آید. او کاشف برنج علی کاظمی است. دیگر نابغه تولید برنج ایرانی ، یوسف هاشمی است. او نیز کاشف برنج هاشمی است. بی تعارف ، این دو در رشته خودشان ، در رشته کشاورزی برنج ، کمتر از یک دکتر کشاورزی نیستند. تولید و کشف برنج هاشمی و برنج علی کاظمی ، کمتر از پایان نامه phd کشاورزی در هر نقطه از جهان نیست.

اما چون که آنان مدرک گرا نبوده اند ؛ عمل گرا بوده اند؛ این کشف شان به دردشان نخورده است. در این سرزمین ، نان و آبی برایشان نداشته است. حتی نه به اندازه گل یک فوتبالیست در لیگ دسته ۳ آزادگان!

ساده نیست که بتوان نژاد یک برنج را کشف و اصلاح کرد. فقط یک کشاورز برنج کار می داند که این کار ، چه کار سختی است. به حرف ساده می نماید ؛ به عمل، بسی دشوار است.

یوسف هاشمی و علی کاظمی ، چندین و چند سال پشت سر هم، در اندیشه و در کار خوشه های زیبای برنج هایی بودند که یافته بودند. سال ها بر روی آنها کار کردند. زحمت کشیدند. عرق ریختند؛ عرق در گرمای هوای شرجی شمال. پوست لزج می شود و پیراهن به بدن می چسبد؛ اما فکر و اندیشه و اراده این دانشمندان برنج، زمین گیر نشد. پیش رفت و جلو رفت و به نتیجه رسید.

آنها مشکلات نگفتنی را پشت سر گذاشتند تا توانستند این بار را سالم به مقصد برسانند. بارِ تولید دو نژاد خوب و خوش پخت و مقاوم در برابر آفت های برنج. این ها زندگی شان را در راه برنج گذرانیدند. اما الان چه نصیب شان شده است. آیا جز نام “برنج هاشمی ” و  نام “برنج علی کاظمی ” بر سر در مغازه ها و سایت ها ، چیز دیگری گیرشان آمده است؟

روزگار (دولت  و مردم ) ، آن گونه که می بایست، قدردان زحمت های آنها نبوده است. در سطح کشاورزی ملی ، چهره های شناخته شده ای نیستند. چهره ای ماندگار اند؛ اما هنوز شهرت چهره های ماندگار را ندارند.

برنج علی کاظمی و برنج هاشمی ، در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و اهواز و قم و تبریز و بندرعباس و زاهدان فروخته می شود؛ مصرف می شود؛ اما کسی نمی داند که حق و حقوق کشف این برنج ها ، به نام  این دو بزرگوار است. آنها بودند که مرارت دیدند و سختی کشیدند و خون دل خوردند تا مردم ایران، برنج خوب ایرانی بخورند. اما اکنون، مردم این برنج های خوب را می خورند و ایشان، به حقوقی که می بایست و حق شان بوده است، نرسیده اند.

آیا اگر جوانان ، سرنوشت این کشاورزان نابغه ، این کاشفان برنج یوسف هاشمی و برنج علی کاظمی را ببینند ، دیگر رغبتی به کار کشاورزی خواهند داشت؟ آیا نخواهند گفت اینان که در قله هستند، ببین که چه بر سرشان آمده، وای به حال ما که در اول راه هستیم !

کشف برنج علی کاظمی ، کمتر از یک پایان نامه phd رشته کشاورزی نیست

هر کس می تواند ، قدمی بردارد

اگر می توانید و در جایگاهی هستید که نام آقای علی کاظمی و نام آقای یوسف هاشمی را به عنوان کاشف برنج علی کاظمی و کاشف برنج یوسف هاشمی ، در وزارت کشاورزی ثبت کنید لطفا این کار را انجام بدهید.می توانید از دفتر برنج اداره جهاد کشاورزی استان گیلان بپرسید . آنها حرف ما را تایید می کنند.

علی کاظمی و یوسف هاشمی ، سرمایه های بی صدا و خاموش کشور ما هستند. می بایست قدر و قیمت آنها را داشت. آنها را به روی دست نگاه داشت؛ بلکه بر روی سر. اینها به گردن صنایع غذایی ، حق دارند؛ به گردن تولید برنج ایرانی . به گردن دیگر کشاورزان  و دولتمردان و فروشندگان و مردم. به گردن همه ما !

تصادف سنگین علی کاظمی در سال ۹۵ در شالیزار سبب شده است لگن وی آسیب شدیدی ببیند. در همان زمان ، تصادف شدید یوسف هاشمی در بزرگراه آستانه اشرفیه انزلی با ماشین ، سبب شد که او هم به کما برود.  البته در حال حاضر، هر دو کشاورز عزیز، سلامت خود را تا حدی باز یافته اند. ولی هر دو در زندگی خویش مشکلاتی دارند که با توجه به خدمات شان، نمی بایست داشته باشند. (مشکلات علی کاظمی و مشکلات یوسف هاشمی )

پس هر کس دوست دارد و می  تواند برای این بزرگواران قدمی بردارد ، بردارد. هر رسانه ای می تواند نام این کشاورزان دانشمند را پرآوازه تر کند، پر آوازه تر کند. هر کس که می تواند جمله ای برایشان بنویسد، بنویسد. هر کس می خواهد جمله ای با ایشان سخن بگوید، سخن بگوید.

(شماره تلفن همراه علی کاظمی : ۰۹۱۱۵۵۶۹۵۱۱ )

پرآوازه کردن نام این کشاورزان نام دار، پر آوازه کردن فرهنگ تلاش و کوشش است؛ تلاش و کوشش در راه بهبود صنعت غذا و تغذیه ایرانی ها. با هدف زندگی بهتر و سالم تر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *